بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ وحش های ایران

۴۰ خرس در اسارتگاه های حیوانات ایران اسیرند

۴۰ خرس در اسارتگاه های حیوانات ایران اسیرند

از نقص عضو مانند کوری یا قطع دست و پا و یا داشتن یک بیماری که سلامت دیگر حیوانات در طبیعت را تهدید کند. اما از آن جا که در باغ وحش های ایران با وجود نبود امکانات اصرار به توله کشی از حیوانات دربند وجود دارد، تعداد زیادی از این توله ها سر از باغ وحش های کوچک و...