بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ ملی گیاه شناسی

جنگل های شمال به عنوان باغ ملی گیاه شناسی ثبت شوند

جنگل های شمال به عنوان باغ ملی گیاه شناسی ثبت شوند

ثبت جنگل های شمال به لحاظ برخورداری از گونه های ارزشمند طبیعی که گستره زیادی از آن مربوط به دوره عصریخبندان است و امروزه نیز از این عرصه ها به عنوان میراث طبیعی جهان نام برده می شود، به عنوان باغ ملی گیاه شناسی ضروری است. وی با اشاره به برخورداری کشور روسیه از حدود 700 میلیون هکتار جنگل، گستره جنگل های شمال ایران را حدود...