بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ ملی فریمان کجاست

باغ ملی فریمان

باغ ملی فریمان

استان خراسان رضوی, فریمان

این مکان وسیع ترین باغ ملی استان می باشد و عوارض معماری به کار رفته در فضای ورودی آن شامل ستونهای پیوسته در ورودی غربی و سبک دیوارها که مربوط به دوره پهلوی اول می باشد. محدوده شهری مزبور را در زمره منحصر به فردترین باغ ملی های کشور در آمده است. این باغ در […]