رزرو هتل ایران بوم گردی

باغ فرمانیه

باغ فرمانیه تهران ( سفارت ایتالیا )

باغ فرمانیه تهران ( سفارت ایتالیا )

استان تهران, تهران

باغ فرمانیه تهران ( سفارت ایتالیا ) در استان تهران، در شمال دهکده رستم ‎آباد و در جنوب باغ پر اهمیت کامرانیه قرار داشته است . قدیمیترین مالک آن محمد ولی خان آصف‎ السلطنه است که در سال 1326 هـ . ق تمامی باغ همراه با سهم خود از قنات‎ها و سایر متعلقات را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما واگذار کرد.بعد از او این مجموعه به پسر ارشدش نصرت‎ الدوله رسید، او مدتی وزیر خارجه و مدتی وزیر مالیه بود و تا سا...

جاباما