بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ فتح آباد

تهدیداتی علیه جاذبه‌های گردشگری ایران

تهدیداتی علیه جاذبه‌های گردشگری ایران

ای بوده که جزایر ۹ گانه از جزایر کوچک دریاچه بوده که مکان مهمی برای جوجه آوری پلیکان سفید، فلامینگو و کاکایی صورتی است. باغ تاریخی در تصرف معتادان و فرسایش/ غبار فراموشی و بی تدبیری بر باغ فتح آباد نشست باغ فتح آباد کرمان یکی از زیباترین باغهای ایرانی است که این روزها به دلیل بی توجهی و عدم بازسازی در چنگال فرسایش...