بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ حافظی

باغ حافظی

باغ حافظی

استان یزد, تفت

مرمت آنها به دنبال خواهد داشت. نکته مهم دیگر درباره‌ این باغها، موضوع نگهداری از آنهاست در حالی که نتیجه برخی بررسی‌ ها نشان می‌دهد که حتی بر روی تعداد بازدیدکنندگان این باغها نیز هیچ کنترلی وجود ندارد. باغ حافظی طزرجان تفت نیز از جمله باغ‌های تاریخی و زیبایی است که قناتی که در این باغ است شالوده آبادی آن را فراهم کرده است و سازمان میراث فرهنگی...