بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغ بهادران

باغ بهادران

باغ بهادران

استان اصفهان, باغ بهادران

گسترده‌ای به شهرهای بزرگتر از جمله اصفهان داشته اند که به دلیل بالا رفتن سطح زندگی مردم این شهر به خاطر اشتغال اغلب ساکنان آن در کشور کویت می‌باشد. این شهر با جمعیت 8043 نفر (برآورد 1383خ.) در بخش باغ بهادران شهرستان لنجان قرار دارد.