بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باغهای ایرانی

مرمت پیکره های شاهزادگان قاجار در باغ فین کاشان

مرمت پیکره های شاهزادگان قاجار در باغ فین کاشان

سقف و تاق گنبدی شترگلو و صفه مجاور و درگاه ها با انواع نقش و نگارهای گوناگون هندسی و افسانه ای تزیین شده است. مجموعه باغ فین با 23 هزار مترمربع، نمونه ای از زیباترین باغهای ایرانی است که درسال 90 به همراه هشت باغ دیگر کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.