بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باستان شناسی در کرمانشاه

جزییات یک کشف مهم باستان شناسی در کرمانشاه

جزییات یک کشف مهم باستان شناسی در کرمانشاه

۱۵۰ سال انتظار باستان شناسان به پایان رسید و برای نخستین بار تکه ای از یک سنگ یادمان از شاهان آشوری طی کاوش باستان شناسی در قباق تپه کوزران کرمانشاه کشف شد.درچند تاکنون دوسنگ یادمان دیگر از شاهان آشوری در دو نقطه دیگر از ایران کشف شده (تپه نجف آباد و سنگ یادمان ایران که […]