بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باستان شناختی مردان نمکی زنجان

باستان شناختی مردان نمکی

باستان شناختی مردان نمکی

استان زنجان, زنجان

بهره‌برداری از یک معدن نمک در فاصله کوتاهی از شهر زنجان به کشف اتفاقی جسدی تاریخی منتهی شد که در عرصه میراث فرهنگی به عنوان یک کشف مهم مطرح شد و توانست بعد از مدت کوتاهی با دوستان نمکی خود به کشف تاریخی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل شود. معدن چهرآباد به دلیل […]