بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باستانشناسی

سانسور به سبک میراث و گردشگری

سانسور به سبک میراث و گردشگری

در این نقطه‌ها متوقف می‌شود و گردشگر باید از نقطه‌ای دیگر بازدید خود را ادامه دهد. از این بخش‌ها می‌توان به عنوان بخش‌های سانسور شده در میراث و گردشگری نام برد. بخش‌های سانسور شده‌ای که گاه در موزه‌ها و سایت‌های باستانشناسی به دلیل نگهداری در مخازن بیش از سایر بخش‌ها به چشم می‌آید. «مهناز گرجی» رییس موزه ملی ایران با اشاره به...