بلیط هواپیما سوئیت تبریز

باستانشناسان

آداب ویژه تدفین عصر مفرغ در خراسان شمالی شناسایی شد

آداب ویژه تدفین عصر مفرغ در خراسان شمالی شناسایی شد

فیزیکی که از سوی نیروهای یکان حفاظت این اداره کل از آثار تاریخی در سطح استان انجام می شود قصد داریم تمامی مناطق ثبت شده تاریخی را نیز به سامانه حفاظت الکترونیکی مجهز کنیم. کاوش مشترک گروه باستانشناسان ایرانی و ایتالیایی با نظارت مستقیم پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سال 90 برای مدت پنج سال در این منطقه آغاز شده است. ...