بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی یالان پالان

بازی یالان پالان

بازی یالان پالان

استان اردبیل, اردبیل

· نام بازی: چیستان (قلندر آی قلندر) · نام محلی: یالان پالان · اهداف کلی: آشنایی با خصوصیات پرندگان و سایر جانوران، دقت و هوشیاری، درک مفاهیم قانون و اطاعت از مجریان آن · اهداف جزئی: انجام ورزش و ایجاد شور و نشاط · تعداد بازیکن: حداقل ۶ نفر · سن بازیکنان: ۶ الی ۱۴ […]