بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی گانیه

لی لی ( گانیه )

لی لی ( گانیه )

استان اردبیل, اردبیل

● نام بازی: لی لی (یگانه) ● تعداد بازیکن: محدودیتی ندارد ● سن بازیکنان: ۸ الی ۱۵ ساله ● ابزار لازم: کفش مناسب ورزشی ● محوطه بازی: یک مربع ۶ × ۶ متر ● شرح بازی: ابتدا دو بازیکن به عنوان سرگروه تعیین می شوند و سایر بازیکنان را به طور مساوی تقسیم می کنند. […]