بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی های محلی بیارجمند

بازیهای محلی بیارجمند

بازیهای محلی بیارجمند

استان سمنان, بیارجمند

بازی محلی اِز سر نو گِزر خانُم این بازی بصورت گروهی بوده و یک نفر به هر طریقی انتخاب میشود و بحالت رکوع می ایستد تا دیگران از روی پشتش بپرند که این پرش همراه با خواندن شعرها و رعایت اصولی است. یک نفر به عنوان اوستا (استاد) که شعرهای بازی را از بر است […]