بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی های سنتی گیلان

نمایش عروسکی آهو چره گیلانی

نمایش عروسکی آهو چره گیلانی

استان گیلان, رشت

بازی آهو چره تا حدود بیست سال پیش در منطقه شرق گیلان در شمار بازیها و نمایشهای مقدمه نوروز انجام می شد . در گروه آهو چره که شامل سه نفر ، بازیگر نقش آهو ، شعر خوان و توبره کش می باشد محور بازی ، آهو است که با وسایل مختلف ، چیزی شبیه […]