بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی هایی بومی و محلی

طهران در قصر

طهران در قصر

موزه قصر با اشاره به حضور 70 هنرمند و بازیگرسینما و تلویزیون در جشنواره طهران در قصر گفت: بیش از هشت نمایش خیابانی با حضور گروه های حرفه ای و آماتور در این جشنواره اجرا می شود. وی معرفی بازی هایی بومی و محلی، مشاغل، خوراک و پوشاک طهران قدیم و نمایش اتومبیل های قدیمی تهران را از جمله برنامه های جشنواره طهران در قصر ذکر کرد. وی...