بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی لری تیلا چق چق

بازی لری تیلا چق چق

بازی لری تیلا چق چق

استان لرستان, خرم آباد

بازی تیلا چق چق در لغت یعنی تیلا = چوب مهار سیاه چادر چق چق = صدای بهم خوردن چوب بازی است گروهی که بوسیله چوب های دستی بازیکنان بشرح زیر در زمین باز و دشت هموار صورت می گیرد: دو گروه از بازیکنان پس از یارگیری و تهیه چوب به تعداد بازیکنان ،برای خود […]