بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی زوران قچله

زوران قچله

زوران قچله

استان کردستان, سنندج

زوران قچله (کشتی محلی کردستان ) این بازی از نظر نحوه ٔ انجام آن، فنونی که در آن به‌کار گرفته می‌شود و چگونگی برنده شدن مشابه کشتی ‘ پاتوله ‘ است . دو کشتی‌گیر مقابل هم می‌ایستند. هر کشتی‌گیر یک دست از رو و دست دیگر را از زیر بازوی حریف قفل می‌نماید و سعی […]