بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی اته گه داش قویدو

بازی اته گه داش قویدو

بازی اته گه داش قویدو

استان آذربایجان شرقی, تبریز

اته گه داش قویدو” در دامن سنگ گذاشتن” برای انجام این بازی باید بیش از پنج نفر بازیکن حضور داشته باشند با توجه به اینکه این بازی تحرک بدنی ندارد ولی باعث تقویت فکر می شود برای شروع بازی، بازیکنان کنار هم به ردیف می‌نشینند، یک نفر به عنوان شاگرد و یک نفر دیگر از […]