بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی آهو چره

نمایش عروسکی آهو چره گیلانی

نمایش عروسکی آهو چره گیلانی

استان گیلان, رشت

بازی آهو چره تا حدود بیست سال پیش در منطقه شرق گیلان در شمار بازیها و نمایشهای مقدمه نوروز انجام می شد . در گروه آهو چره که شامل سه نفر ، بازیگر نقش آهو ، شعر خوان و توبره کش می باشد محور بازی ، آهو است که با وسایل مختلف ، چیزی شبیه سر آهو یا بز درست می کردند . برایش شاخ و با مهره شیشه ای چشم می گذاشتند . زنگوله به آن می آویختند و آن را به سر چوبی قرار می دادند . بازیگر نقش آهو کیسه یا گونی پارچه...