بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازی آتلانماق

بازی آتلانماق

بازی آتلانماق

استان اردبیل, اردبیل

تعداد بازیکنان : دو نفر و بیشتر نحوه بازی: در این بازی بچه ها روی زمین خطی را رسم نموده و از آن به عنوان خط شروع بازی استفاده می کنند، سپس نفرات بازی به ترتیب اقدام به پریدن از خط شروع نموده و هر کدام از بازیکنان که رکورد بیشتری را کسب نمایند، برنده […]