بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای محلی کرج

بازی لی لی

بازی لی لی

استان تهران, تهران

ابتدا زمین مستطیل همواری را انتخاب و آن را به شش خانه ٔ مساوی تقسیم می‌کنند. از اولین خانه ٔ دست راست شماره‌گذاری می‌کنند به طوری‌که خانه ە ای ۱ و ۶ ، ۲ و ۵ ، ۳ و ۴ در کنار هم قرار می‌گیرند. در بیرون دایره با فاصله ٔ دلخواه نیم‌دایره‌ای می‌کشند و […]