بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای محلی همدان کجاست

بازیهای محلی همدان

بازیهای محلی همدان

استان همدان, همدان

بازی‌های استان همدان عبارتند از: آبجی گلبهار، آقا سلام، اتلماقویش، الک زنبه، اینچیله بادام قاجده بیردام، بازی قلاغه، ترکه‌بازی، تنوره تنوره، دُرنه، دستمال گوتورده، دوز، زو، شاتی‌شوتی، صید و حصار، قاپ‌بازی، قِدبازی، کمربازی، کوف‌بازی، گوشله (کوزه)، گوی‌بازی، لنگه، مورچه‌داره، یک قل دوقل و … اتلما قویش (همدان ) دو تن از بازیکنان مقابل هم روی […]