بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای محلی شیراز

بازیهای محلی استان فارس

بازیهای محلی استان فارس

استان فارس, شیراز

آزنگه شیر (شیراز ) به قید قرعه یکی از بازیکنان انتخاب می‌شود. او خم می‌شود و به دیوار تکیه می‌کند و به اصطلاح شیر می‌شود. سایر بازیکنان هرکدام خود را عضوی از شیر دانسته با خواندن این ترانه: ‘آزنگه شیر، بشین بشین، بالا بشین که سرِ شیر اومد، رسید.’ بر دوش او می‌جهند. به‌همین ترتیب […]