بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای محلی رشت

بازیهای محلی رشت

بازیهای محلی رشت

استان گیلان, رشت

مردم هر گروه و جامعه انسانی با توجه به فرهنگ واقلیم خاص خود جهت گذراندن اوقات فراغت خود یک سری بازی ها و سرگرمی ها یی دارند.که این بازی ها نماد هایی از فر هنگ آنان را نمایان می سازد با توجه به بررسی های بعمل آامده بازی های محلی شفت و فومن که در […]