بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای محلی ارومیه

بازی های محلی آذربایجان غربی

بازی های محلی آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی, ارومیه

در این بخش، داده های تحقیق بر مبنای چهار نوع، تقسیم بندی و ارائه شده است که عبارتند از: الف) بازی های مشترک بین آذربایجان غربی و استان های دیگر این بخش شامل بازی هایی می گردد که اغلب آنها به طور مشترک، در اقصی نقاط کشور و استانهای مختلف به مورد اجرا گذاشته می […]