بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای بومی

بازی های بومی محلی پیوند دهنده نسل ها

بازی های بومی محلی پیوند دهنده نسل ها

به گزارش ایرنا، این بازی ها که نشان دهنده بخشی از هویت فرهنگی، اجتماعی و ریشه های هر قوم و ملتی هستند در گذر زمان و با توجه به شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی شکل گرفته و رشد کرده و تکامل یافته اند. این تحول های پرشتاب و زندگی صنعت زده ی امروز […]