بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیهای آذربایجان شرقی

بازی ارمنی جیز یقی

بازی ارمنی جیز یقی

استان آذربایجان شرقی, تبریز

به علت شباهت این شکل به صلیب آن را از ارمنی جیزیقی می‏نامند. تعداد بازیکنان هر چند نفر می‏تواند باشد اما بازی تیمی نیست و هر بازیکن به نفع خود بازی می‏کند. طریقه بازی بدین ترتیب است که بازیکن سنگ کوچکی را در خانه اول قرار می‏دهد و بدون اینکه پایش را در این خانه […]