بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازید آزاد مردم

وضعیت کنونی کاخ مروارید (گزارش تصویری)

وضعیت کنونی کاخ مروارید (گزارش تصویری)

دردوران حکومت محمد رضاشاه پهلوی ، شمس خواهرشاه ، قسمت وسیعی ازاراضی مهرشهر کرج را تصرف کرده و کاخی زیبا وعظیم همراه با باغ های میوه واستخرو جنگل درآنها احداث نموده بود. این کاخ ازبناهای مدرن امروزی به حساب می آید ودرسال ۱۳۴۷ در۲۵۰۰ متر زیربنا با طرح حلزونی ساخته شده ودرمیان درختان میوه ، […]