بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازیابی بازارها

منافع گردشگری از نوسازی ناوگان هوایی

منافع گردشگری از نوسازی ناوگان هوایی

تصریح کرد: «چیدن یک تیم خبره بازاریابی و البته، آموزش مهمانداران حرفه‌ای، ازجمله مهم‌ترین اصولی هستند که ایران ایر باید برای به دست آوردن بازار گذشته خود در دستور کار قرار دهد.» بازیابی بازارها اما صاحب یکی دیگر از آژانس‌‌های مسافرتی فعال در کشور با تاکید بر سهم صنعت هوایی در توسعه کشورها، به تجربه امارات و دبی در...