بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازگشت سرمایه

سهم ۴۵میلیارد تومانی صنایع‌دستی از تسهیلات

سهم ۴۵میلیارد تومانی صنایع‌دستی از تسهیلات

در اشتغال و به خصوص کسب‌وکار‌های خرد و کوچک دارد و می‌تواند ارزش افزوده بزرگی را تولید کند.» وی با اشاره به مشکلات تامین‌مالی در این زمینه افزود: «به طور معمول مجاری رسمی به دلیل ویژگی‌های این صنعت مانند نحوه‌ بازگشت سرمایه رغبتی به تامین این صنایع ندارند. »