بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازنشستگان

بازنشستگان و دانشجویان بسته های تشویقی سفر دریافت می کنند

بازنشستگان و دانشجویان بسته های تشویقی سفر دریافت می کنند

در بخش گردشگری داخلی است از برنامه‌ریزی برای ارائه بسته‌های تشویقی و تخفیف‌های ویژه به 4 میلیون بازنشسته برای ترغیب آنها به سفر در ایام غیر پیک، خبر داد و یادآور شد: براساس توافق‌های انجام شده این بسته‌های تشویقی به بازنشستگان و دانشجویان ارائه می‌شود. سلطانی‌فر تصریح کرد: باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها، ارائه بسته‌های تشویقی گردشگری با قیمت‌های متنوع را برنامه‌ریزی کنیم چراکه با اعطای...