بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازدید میدانی

صدور یک مصوبه دردسرساز از طرف شورای شهر شیراز

صدور یک مصوبه دردسرساز از طرف شورای شهر شیراز

اتفاقی که در بناهای تاریخی می افتد باید با نظارت سازمان میراث فرهنگی باشد درحالیکه با این مصوبه نمی توان مالک را ملزم به ضوابط میراثی کرد. وی ادامه داد: ما هر روز از بافت تاریخی شهر بازدید میدانی انجام می دهیم ممکن است که بنایی در فهرست میراث ملی ثبت نشده باشد و پس از شناسایی در این فهرست قرار گیرد چون دارای ارزش است و...