بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار یابی و توسعه صنایع دستی

مزایای نشان برتری یونسکو در صنایع دستی

مزایای نشان برتری یونسکو در صنایع دستی

مزایای نشان برتری یونسکو برای تولید کننده ای که موفق به اخذاین نشان می شود عبارت است از : الف) ترفیع نامه هر کالایی که موفق به دریافت نشان برتری شود، گواهی نامه ای مبتنی بر ارتقای کیفیت و ممتاز بودن آن دریافت می کندکه می تواند به عنوان مدرکی مبنی بر تأیید کیفیت اصالت […]