بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار گنجعلی‌خان

چمدان‌هایتان را ببندید …

چمدان‌هایتان را ببندید …

زمان‌های مختلف ساخته شده است. آن بخشی که در دوره صفویه و قاجاریه ساخته شده، طاق های ضربی و گنبدهای متعددی دارد و بر بالای هرگنبد، نورگیری هست که فضای نیمه تاریک بازار را روشن می کند. بازار گنجعلی‌خان و بازار وکیل از این دست است و بازار سراج‌ها و چند نقطه دیگر، به نظر می‌رسد چند صد سال قدیمی‌تر باشند. در راستای بازار، دروازه‌های مختلفی وجود...