بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار چهارسوق گلپایگان کجاست

بازار چهارسوق گلپایگان

بازار چهارسوق گلپایگان

استان اصفهان, گلپایگان

واژه سوق یا چار سوق برگرفته از کلمه چهارسو در اصل محل تقاطع دو راسته اصلی و مهم بازار بود. در برخی موارد سوق را در محل برخورد دو راسته طراحی شده بازارقرار می‌دادند و به شکل فضایی به صورت چهارسو می‌ساختند که به سبب موقعیت ارتباطی آن ارزشمند به شمار می‌آمد. چهار سوی بازار […]