بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار مسگرهای شیراز

بازار مسگرهای شیراز

بازار مسگرهای شیراز

استان فارس, شیراز

بازار مسگر ها از بازارهای شیراز است که در محله درب شاهزاده قرار گرفته است . این بازار بقایای بازار قیصریه است که توسط امام قلی خان در غرب مدرسه خان ساخته شد. این بازار که از آجر و گچ ساخته شده، بازار مرغ و اردوبازار را به یکدیگر متصل میکند به گونه ای که […]