رزرو هتل ایران بوم گردی

بازار قیصریه اصفهان

سردر قیصریه

سردر قیصریه

استان اصفهان, اصفهان

سردر بازار قیصریه، در شمال میدان نقش جهان اصفهان و روبروی مسجد امام قرار دارد. سردر قیصریه در دوران صفویان ساخته شده است. سردر قیصریه در گذشته نه چندان دور دارای سه طبقه و اکنون دارای دو طبقه است. طبقه سوم آن که تخریب شده، نقاره خانه را تشکیل می داده است که در آن […]

جاباما