رزرو هتل رزرو هتل های شهر وان ترکیه

بازار صنایع دستی شیراز

سرای مشیر
سرای مشیر ، بازاری قدیمی در دل شیراز است که به سرای گلشن نیز معروف می باشد . این بازار از آثار دوره قاجاریه است  که در انتهای جنوبی بازار ...