بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار سنندج

معرفی بازارهای سنندج

معرفی بازارهای سنندج

استان کردستان, سنندج

این بازار سراهای مختلفی قرار داشته که متاسفانه بر اثر خیابان کشی در اوایل حکومت پهلوی از بین رفته و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است. از چهار دروازه قدیمی بازار سنندج اکنون سه دروازه مدخل ورودی قدیمی باقی مانده است. تاریخ ساخت بازار سنندج به زمان سلیمان خان اردلان برمی‌گردد. وی در سال 1046 هجری قمری به عنوان والی...