بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار سنتی

ایجاد بازار سنتی و رونق گردشگری در فریدون‌کنار

ایجاد بازار سنتی و رونق گردشگری در فریدون‌کنار

شهرستان به زیر کشت می‌رود، خاطرنشان کرد: باید بر روی زمین‌های کشاورزی برنامه‌ریزی بهتری صورت بپذیرد تا با ایجاد صنایع تبدیلی و برندسازی موجب تقویت این صنعت شویم. ابراهیمی هم‌چنین با بیان این‌که باید در این شهرستان بازار سنتی دائمی ایجاد کنیم، گفت: این امر موجب افزایش رونق توریست و گردشگری می‌شود. وی هم‌چنین با اشاره به این‌که بازار مدرن برندهای جهانی هستند، اظهار...