بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار حضرتی تهران

اکتشافات  باستان شناسی در بازار حضرتی تهران

اکتشافات باستان شناسی در بازار حضرتی تهران

مالک یک مغازه در راسته بازار حضرتی تهران که نزدیک به چهارراه مولوی تهران و همچنین بین میدان قیام و میدان محمدیه است، زمانی که می‌خواهد جهت نوسازی بخشی از کف مغازه‌ را گودبرداری کند متوجه آثاری از تکه‌های سفال در کف مغازه می‌شود. این در حالی است که پیش از این در فروردین سال 93 در بازار صندوق‌سازان سفال‌های پیش از تاریخ با قدمتی حدود 7 هزار سال و...