بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار تجارت

تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران

تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران

در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. سوال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف می شود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه می توان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع...