بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار بی رونق صنایع دستی ایران

بازار بی رونق صنایع دستی

بازار بی رونق صنایع دستی

به گزارش ایرنا، فعالان عرصه صنایع دستی می گویند اگرچه این تولیدات که حاصل فکر، ذوق، هنر و دست رنج آفرینندگان آن است و بسیاری از اهل ذوق و هنر قدر آن را می دانند، اما در شرایط اقتصادی امروز کشور خریداری ندارد . به گفته فعالان این حوزه، در بازارهای خارجی اگرچه مشتاقان و […]