بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازار اختیاری کرمان

بازار اختیاری کرمان

بازار اختیاری کرمان

استان کرمان, کرمان

بازار اختیاری کرمان در انتهای بازار گنجعلی خان واقع شده است به عبارتی چهارمین قسمت بازار کرمان که به «بازار اختیاری» معروف است از انتهای جنوبی بازار گنجعلی‌خان شروع می‌شود و تا اول بازار وکیل امتداد دارد. مدرسه شفیعیه، کاروان‌سرای گلشن، سه بازارچه سرداری و حمام یا چای‌خانه سنتی وکیل در این بازار قرار گرفته اند . آدرس :کرمان انتهای بازار گنجعلی خان ...