بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازاریابی تبلیغات

راه طولانی گردشگری سلامت برای تصویب دستورالعمل ها

راه طولانی گردشگری سلامت برای تصویب دستورالعمل ها

CHN، در شورای راهبردی گردشگری سلامت سه کارگروه فعال هستند. کارگروه بهداشت و درمان و آموزش با مسئولیت وزارت بهداشت و درمان فعالیت خواهد کرد. کارگروه زیرساخت ها و تسهیلات زیر نظر سازمان نظام پزشکی فعالیت می کند و کارگروه بازاریابی تبلیغات و تندرستی نیز تحت مسئولیت سازمان میراث و گردشگری خواهد بود. به گفته رحمانی موحد، همه اعضای شورا در همه...