بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازاریابی بین‌المللی

مقاصد منعطف یا مقاصد قدرتمند؟

مقاصد منعطف یا مقاصد قدرتمند؟

لازم است که به پیچیدگی و تعامل بین آنها در هر موقعیتی توجه کرده و قدردان آن باشیم. مقررات و قوانین روانشناسی، اقتصادی، جامعه‌شناسی و قضایی مختلفی وجود دارند اما تنها برخی از آنها می‌توانند برای بهبود درک ما از بازاریابی بین‌المللی موثر باشند. علوم محیطی، سیاسی و رفتاری برای تدوین یک سیاست مناسب پارک‌های ملی بسیار حیاتی هستند و سطوح و نوع گردشگران مناسب و مطلوب را تعیین می‌کنند....