بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازاريابي گردشگري

ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

ارزیابی موانع توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان

در این مقاله عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و چهار عامل تعدد مراکز تصمیم گیری، ضعف بازاریابی، ضعف امکانات زیربنایی و خدمات گردشگری و فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر، که به نظر می رسید با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری لرستان مرتبط باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. […]