بلیط هواپیما سوئیت تبریز

بازاريابي رابطه مند

واکاوی موانع و محدودیت های استقرار بازاریابی رابطه مند در صنعت گردشگری

واکاوی موانع و محدودیت های استقرار بازاریابی رابطه مند در صنعت گردشگری

شدت رقابت، بسیاری از صنایع و به ویژه صنعت گردشگری را ناگزیر به پذیرش پارادایم جدید بازاریابی، یعنی بازاریابی رابطه مند نموده است. در این محیط متلاطم، صنایع گردشگری مجبورند شیوه واکنش خود به بازار را تغییر دهند؛ لذا دور از انتظار نخواهد بود که هنگام اجرای برنامه های بازاریابی رابطه مند، موانع متعددی بر […]